bet3365官网手机版-365投注网-首页

校学生会学习部6月份各系早自习月出勤率

发布者:系统管理员发布时间:2015-06-28浏览次数:403

各系早自习月出勤率--览表
实到人数
系部 班级 班主任 班级总人数 6月1日 6月4日 6月9日 6月15日 6月18日 总出勤率
教育系 初专12学前1班 金丹萍 41 41 40 41 41 41 99.51%
初专12学前2班 姚凯帆 33 33 33 33 30 33 98.18%
初专12学前3班 曹杏田 39 39 38 39 35 35 95.38%
初专12学前4班 石凤伟 37 37 37 37 36 36 98.92%
初专13学前1班 刘颖 41 41 40 41 41 39 98.54%
初专13学前2班 左振元 42 42 41 42 42 42 99.52%
初专13学前3班 倪琪 34 34 32 32 34 32 96.47%
初专13学前4班 叶芬芬 38 36 38 38 36 36 96.84%
初专14学前1班 倪瓒 37 36 34 35 37 36 96.22%
初专14学前2班 黄学虎 41 40 40 41 40 40 98.05%
初专14学前3班 黄学虎 38 36 37 38 35 35 95.26%
人文系 初专12文1班 叶菲菲 26 10 22 26 24 20 78.46%
初专12文2班 叶菲菲 26 16 23 26 25 23 86.92%
初专13文班 占徐平 42 42 42 42 42 42 100.00%
初专14文班 雷小丽 43 43 43 43 43 43 100.00%
外语系 初专12英语班 徐莉莉 28 23 26 26 25 26 90.00%
初专13英语班 刘成龙 30 30 30 30 30 30 100.00%
初专14英语班 徐莉莉 8 7 7 7 7 7 87.50%
艺术系 初专12音乐 胡乐乐 16 16 16 15 16 16 98.75%
初专12美术 胡乐乐 23 23 23 22 23 23 99.13%
初专13音乐 朱小凤 16 16 16 14 16 16 97.50%
初专13美术 朱小凤 35 35 33 33 35 35 97.71%
初专14音乐 崔珊 18 18 18 17 18 17 97.78%
初专14美术 崔珊 13 13 13 13 13 13 100.00%
理工系 初专12计算机      陈建 7 7 7 7 2 7 85.71%
初专13计算机      王焕庭 9 9 9 9 9 8 97.78%
初专14计算机      陈建 11 9 11 11 11 10 94.55%
此数据由系学生会提供

bet3365官网手机版|365投注网

XML 地图 | Sitemap 地图